Hoppa över navigering
  • Förbundsfullmäktige i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutade 2022-02-10 om reviderad version av Förbundsordning. Beslutet har föregåtts av en arbetsprocess där medlemmarna, Sveriges regioner, har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Förbundsordningen träder i kraft först efter beslut i samtliga medlemmars Regionfullmäktige.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.