Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslista

 •   2

  Justering

 • Fullmäktige beslutade den 28 oktober 2020 att tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att inför kommande mandatperiod se över den politiska organisationen och dess olika ram- och regelverk, inklusive arvodesbestämmelser och övriga villkor som ska gälla för förtroendevalda.
  Beslut om den övergripande organisationen fattades av fullmäktige den 2 mars 2022.

  Nu liggande förslag utgör en annan del av kommitténs arbetet och gäller förslag till en ny och något mer grundlig reglering för både regionstyrelsen och driftnämnderna i syfte att tydliggöra roller och ansvar.

  En helt ny nämnd har tillkommit – driftnämnden för kollektivtrafik med en reglering som i allt väsentligt ska bygga vidare på befintlig ansvarsfördelning mellan Hallandstrafiken AB, regionstyrelsen och ägaren (fullmäktige). I övrigt har nämnderna fått uppdragen tydliggjorda och angivna i ett mer samlat format.

  De områden som är lika för nämnderna – tex hur sammanträdena ska gå till återfinns som ett eget kapitel.

  Fullmäktiges egen arbetsordning hanteras av nyvalda fullmäktige i samband med det konstituerande fullmäktigemötet under hösten 2022.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.