Hoppa över navigering
 • § 51

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 52

  Anmälningar för kännedom

 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 • Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till inköpspolicy och riktlinjer för inköpsverksameten till driftnämnderna och Region Hallands bolag. I regionkontorets missiv till remissen framgår att regionstyrelsens arbetsutskott främst vill att nämnden reflekterar över följande två frågeställningar:

  - Ser nämnden att förslaget till inköpspolicy och riktlinjer föranleder en förändrad organisation inom den verksamhet som driftnämnden ansvarar för?

  - Hur ser nämnden på den föreslagna rollfördelningen mellan regionstyrelsen, driftnämnden och Regionservice?

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.