Hoppa över navigering
 • § 41

  Justering 2017

 • § 42

  Godkännande av föredragningslistan 2017

 • § 43

  Anmälningar för kännedom

 • Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten sett ur ett ”koncernperspektiv” och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens redovisning.

 • På nämnden informeras om:
  - Nationell dialog med Kulturdepartementet
  - Regionsamverkan sydsverige
  - Folk och kultur
  - Stiftelsen Hallands länsmuseer
  - Om och tillbyggnad av Hallands konstmuseum
  - Fastighetsdrift
  - Elevhem Munkagårdsgymnasiet
  - Fristadskonstnär
  - Småbarns språkutveckling

 • Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på driftnämnden kultur och skolas vägnar enligt beslutad delegationsordning den 29 januari 2015 § 7, reviderad senast den 6 december 2016, § 90. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska vara tillgängliga för nämndens kontroll.

 • Vid sammanträdet lämnas information om projektansökningar 2017 omgång ett. Första ansökningsomgången har legat under perioden den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Förvaltningschefen tar enligt nämndens delegationsordning beslut. Förvaltningschefen redovisar vilka projekt som ansökt om stöd till kulturutveckling (projekt).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.