Hoppa över navigering
 • Föreligger Årsrapport 2016 för driftnämnden kultur och skolas verksamheter. Rapporten omfattar en redovisning av det ekonomiska resultatet samt verksamhets uppföljning.

  Verksamheten visar ett positivt resultat på totalt 1,6 mnkr. En allmän återhållsamhet och följsamhet mot upprättade åtgärdsplaner har starkt bidragit till resultatet. Annat som positivt påverkat detsamma är att skolverksamheten haft en hel del intäkter av engångskaraktär i samband med samlokaliseringen av gymnasieskolorna samt att en mer omfattande verksamhet bedrivits på folkhögskolorna vilket medfört högre ersättning från folkbildningsrådet.

  Nämndens sammanfattande bedömning är att målen för 2016 i stort har uppnåtts.

  Bilagor

 • Föreligger Årsrapport 2016 för driftnämnden kultur och skolas verksamheter. Rapporten omfattar en redovisning av det ekonomiska resultatet samt verksamhets uppföljning.

  Verksamheten visar ett positivt resultat på totalt 1,6 mnkr. En allmän återhållsamhet och följsamhet mot upprättade åtgärdsplaner har starkt bidragit till resultatet. Annat som positivt påverkat detsamma är att skolverksamheten haft en hel del intäkter av engångskaraktär i samband med samlokaliseringen av gymnasieskolorna samt att en mer omfattande verksamhet bedrivits på folkhögskolorna vilket medfört högre ersättning från folkbildningsrådet.

  Nämndens sammanfattande bedömning är att målen för 2016 i stort har uppnåtts.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.