Hoppa över navigering
  • Driftnämnden beslutad den 13 september 2018, § 58, om sammanträdestider för nämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av nämnden. Ny mandatperiod gör anspråk på mer sammanträdestid bl.a. pga. större behov utav utbildning om nämndes verksamhet. Därmed föreslås sammanträdesplanen kompletteras med ytterligare ett sammanträde i februari.

  • Driftnämnden Kultur och skola ska besluta om delegationsordning för nämnden för mandatperioden 2019-2022.
    Enligt nämndens reglemente, §37 ska samtliga delegerade ärenden anmälas till nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.