Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Vattenfall AB mfl energibolag planerar för några större havsbaserade vindkraftparker i Kattegatt utmed Hallandskusten och i dagsläget pågår tillståndsprövning för tre projekt i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt på cirka 14 TWh. Vattenfall och Svenska kraftnät har i samband med projekteringen undersökt möjligheterna för hur den producerade energin ska föras in på det svenska stomlinjenätet på mest effektiva sätt. Under projekteringen har ett antal platser och områden undersökts var en överföringsstation skulle kunna placeras utmed stomlinjenätet i Halland. Den plats som har bedömts varit lämpligast är belägen på Region Hallands/Hallands skogsallmännings fastighet Skogaby 6:1.

   

  Regionstyrelsens skogsegendomsdelegation har bedömt projektet som strategiskt intressant inte minst på grund av att en anslutningspunkt i Södra Halland skulle innebära att energiförsörjningsläget inom elområde 4 kraftigt skulle stärkas och påverka både energibalans och priser positivt. I dagsläget pågår projektering och tillståndsprövning och anslutningsstationen beräknas vara klar under 2028.

   

  Förslaget innebär att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt regionstyrelsen att sälja cirka 17 hektar av Skogaby 6:1 till Svenska Kraftnät för anläggande av en överföringsstation. Köparen står för alla kostnader rörande försäljning och avstyckning.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.