Hoppa över navigering
 • Skogsegendomsdelegationen träffas vid infarten till Lia skogen kl 9.00 för fältbesök (se bilaga karta). Vi har ett par skogspunkter i fält som Södra har tänkt visa. Även besök vid Ålarps skiften är planerat där delegationen inte varit på många år.

   

 •   2

  Verksamhets- och förvaltningsinformation från Södra

 • Muntlig information. Arbetet med framtagandet av en ny skogsbruksplan för hela innehavet pågår. Södra har haft ansvaret för framtagandet men regionkontoret har varit behjälplig i arbetet bland annat för att planen ska korrespondera med de antagna inriktnings- och verksamhetsmålen.

 • Region Halland har andelar i tre vägsamfälligheter inom Plönningemarken – Mannarpsvägen, Frisagårdsvägen och Plönninge-Hambergs vägsamfällighet. I de två förstnämnda har regionen smärre andelar medans i Plönninge-Hambergs vägsamfällighet uppgår regionens andel till knappt cirka 95%. På sistnämnda väg har regionen sedan 1990-talet tagit på sig det fulla väghållningsansvaret.  Det finns i dagsläget ett behov att utse en företrädare för regionen när det gäller Frisagårdsvägen och Plönninge-Hambergsvägen. När det gäller Mannarpsvägen företräds regionen av Göran Jönsson tills 2021 års årsmöte. En anledning till att företrädare behöver utses är att det finns ett behov att ingå till länsstyrelsen med begäran om hastighetsbegränsning för vägsträckan. Regionens väghållningsansvar behöver också regleras i samband med fastighetsregleringsprocessen inom Plönningeområdet.  Regionkontoret föreslår att strateg Staffan Johansson utses till regionens företrädare när det gäller Frisagårds vägsamfällighet och Plönninge-Hambergs vägsamfällighet.

 • Vid sammanträdet ges en rapport över det etablerade samarbetet med Munkagårdsgymnasiet och Coronapandemins påverkan.

 •   6

  Anmälan av skrivelser 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.