Hoppa över navigering
  •   1

    Justering

  •   2

    Godkännande av föredragningslistan

  • Föreligger ett förslag till markupplåtelseavtal för optisk fiberg på fastigheten Uddared 2:1 . Markupplåtelsen innebär att IP-only ges rätt att med överenskommen ersättning anlägga fiber över åkermark. Den utpekade åkermarken är i dagsläget utarrenderad men förvaltaren har varit i kontakt med arrendatorn som inte har något att erinra mot anläggningen.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.