Hoppa över navigering
  •   1

    Justering

  •   2

    Godkännande av föredragningslistan

  • Föreligger ett förslag till markupplåtelseavtal för optisk fiberg på fastigheten Uddared 2:1 . Markupplåtelsen innebär att IP-only ges rätt att med överenskommen ersättning anlägga fiber över åkermark. Den utpekade åkermarken är i dagsläget utarrenderad men förvaltaren har varit i kontakt med arrendatorn som inte har något att erinra mot anläggningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.