Hoppa över navigering
 • Skogsegendomsdelegationen genomför en exkursion på fastigheten Allgustorp 1:4. På fastigheten genomförs i dagsläget en större föryngring. Denna kommer att bilda underlag för det beslutade Allgustorpsprojektet som kommer att arbeta med ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk, biologisk mångfald och större tillgänglighet. Vid exkursionen kommer information ges om hur projektet planeras och det blir även besök på de områden som planeras avsättas med naturvårdsavtal med länstyrelsen.

 •   2

  Justering

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 • Jakträttsavtalet med Plönninge jakt- och viltvårdsklubb på Plönninge 1:4 och 1:3 löper ut den 1 juli 2021. I samband med diskussionen om en förnyelse har Munkagårdsgymnasiet aviserat att de har ett behov att disponera marker för att kunna erbjuda jakt- och viltvårdsutbildning, inte minst i samband med att naturturismvarianten av naturbruksutbildningen etableras från 2022. Markerna på Plönninge passar väl in i detta eftersom Munkagårdsgymnasiets skogsbruksutbilning redan i dagsläget har sitt huvudsakliga uteklassrum på fastigheten.

  Regionkontoret har förhandlat fram ett nytt avtal med nuvarande innehavarna av jakten – Plönninge jakt- och viltvårdsklubb och som är anpassat till Region Hallands behov av utbildningsskog. Med anledning av förväntat eget behov så har en viss reducering av upplåtelsesumman skett. Jaktplaneringen kommer också ske i samverkan mellan Munkagårdsgymnasiet och jakträttsinnehavaren. Eftersom det i dagsläget är oklart hur stor påverkan naturturismutbildningens behov kommer att vara så föreslås upplåtelseavtalet löpa på ett år.

 • Södra informerar bland annat om följande på dagens sammanträde:

  •  
 • Information sker till skogsegendomsdelegationen på sammanträdet.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.