Möte 2019-08-29

Skogsegendomsdelegationen
08:30 - 16:00 Besök i verksamheten, Hasslövs bygdegård
 •   1

  Vi träffas vid Hasslövs bygdegård kl 08:30 för att gemensamt åka upp till Allgustorp på Hallandsåsen, och inleder med fika.

  Vi tittar i huvudsak på den del av fastigheten som Länsstyrelsen vill överta.

  Inledning lite historik dom senaste 6 åren på fastigheten och den tänkta inriktningen skötselmässigt.

  Punkter:

  • Fastigheten idag föryngring slutavverkning.
  • Skogsbilvägen.
  • Bäcken och natura 2000 som Länsstyrelsen vill skydda
  • Barkborrar och hur vi hanterar dessa.
  • Henrik Nittmar förfrågan om köp 4:1 del.

  Lunch På Rasta Hallandsås kombineras med Skogsegendomsdelegationens sammanträde.

  Eftermiddagen blir ett besök hos en maskingrupp som befinner sig i närområdet.

  • Vårt flöde SI/fältapp, SVL/PL Titan, pp, entreprenörsapp, pp.
  • Planering fältapp
  • Entreprenörs app
  • Grönt kort, Blått kort, Skötselskolan, Guldkort, Entreprenörscertifiering, Krönt maskin. Affärsutvecklingssamtal
  • Titta fråga!

  Avslutning i södra Halland mellan kl 15-16

 •   2
 •   3
 •   4
 •   5
 •   6

  Information gällande möte med Länsstyrelsen före sommaren 2019.

 •   7

  Här redovisas de skrivelser, protokoll, inbjudningar och liknande som har inkommit till Skogsegendomsdelegationen sedan föregående möte.

 •   8
 •   9
 •   10
 •   11

  Lantmäteriärende gällande bron i Lia. Dokument för underskrift överlämnas vid sammanträdet. Ska sedan skickas till Lantmäteriet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.