Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Vattenfall AB planerar för en större havsbaserad vindkraftsanläggning i Kattegatt. För att åstadkomma anslutningskabel till stomlinjenätet undersöks i dagsläget olika alternativ för anslutningspunkter. En av de anslutningspunkter som bedömts vara möjliga är på fastigheten Skogaby 6:1. Anslutningsstationerna erfordrar relativt mycket mark för transformeringen och infasningen i nätet och det bedömda ytbehovet är cirka 10 hektar. Projektet planeras vara i full drift 2028.

  Regionkontoret och Södra skogsägarna har tillsammans med Svenska kraftnät och Vattenfall genomfört en första besiktning på en eventuell placering på fastigheten. 

 • Munkagårdsgymnasiet inleder nu sitt andra verksamhetsår med Plönningeskogen som uteklassrum. Årets inriktning är att förbereda ett område för en kommande verksamhet för naturturismutbildning och pedagogisk verksamhet. Inledningsvis kommer också arbete med röjning, gallring och plantering att ske i Plönningskogen. Trädgårdsutbildningens trädprojekt fortskrider också och det innebär att restaureringen av Plönninge Arboretum planeras och dessutom finns möjlighet att etablera ett arboretum vid Höråsen i Tvååker. De framodlade testplantorna kommer också att användas vid återplanteringen på Hallandsåsen. 

  De två beslutade projekten rörande skogsbruk i värdetrakter och MTB/cykelturism håller på att etableras. Projektledare är rekryterade och planering för projektgenomförande har igångsatts. Samarbete med kommuner, länsstyrelse och andra intressenter håller också på att fördjupas.

  Diskussionen om naturvårdsavtal och återplantering på Allgustorp har fortsatt. Den föreslagna återplanteringen innebär en kombination av alla de tre hållbarhetsprinciperna. Dessutom gess möjligheter för Munkagårdsgymnasiet att praktiskt kunna testa nya trädslag i ett förändrat klimat. Under september månad har dessutom regionkontoret haft en praktikant från landskapsvetarprogrammet vid Högskolan i Kristiansstad. Praktiken har inneburit att genomföra en landskapsanalys på Hallandsåsen. 

 • Efter Skogsegendomsdelegationens beslut att det en försäljning av ängsmarkerna kan vara aktuellt kontaktades intressenten. Denne har nu hört av sig och är beredd att gå vidare med ett köp efter den genomförda värderingen. Det finns dock en osäkerhet om möjligheterna till avstyckning beroende på fastighetens taxeringskod. Ett förslag är därför att regionkontoret uppdras att anlita en konsult för att genomföra avstyckning och framtagande av köpeavtal. 

 • Styrgruppen inom det regionala skogsprogrammet planerar i dagsläget genomförande av två aktiviteter:

  • 21 oktober ett digitalt seminarium om Jämställdhet inom skogssektorn (samarbete med det Skånska skogsprogrammet)
  • 17 eller 18 november. Skogsdikning och skogsbilvägar
 • Södra informerar om följande på dagens sammanträde:

  • ...
 • Anmäls följande skrivelser:

  Information från Södra Hallands kraft angående röjning av kraftledningsgator

 • Södra skogsägarföreningens föreningsstämma har beslutat om föregående års vinstdelning och en utbetalning har nu gjorts för Region Hallands/Hallands skogsallmännings vidkommande. Resultatet på årets vinstdelning blev 552 755 tkr exkl moms.  

 • Avstämning angående upphandling av förvaltare.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.