Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ägaren till Lyngåkra 6:8 har för avsikt att dela sin fastighet i två för att möjliggöra en villabyggnation. Infarten till fastigheten går över Plönninge 1:4. När fastigheten bildades gjordes ett servitut för tillfartsvägen. Ägaren till Lyngåkrafastigheten har ansökt om att servitutet upphävs och att en gemensamhetsanläggning för samma ändamål inrättas istället. Förändringen innebär att Region Halland i egenskap av fastighetsägare till Plönninge 1:4 måste godkänna att en gemensamhetsanläggning inrättas. Plönninge 1:4 kommer dock inte att delta i gemensamhetsanläggningen men kommer att bli belastas med gemensamhetsanläggningen.

  Regionkontoret har varit i kontakt med lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun och Region Halland kommer inte att belastas med några kostnader för förrättningen, inrättandet av gemensamhetsanläggningen och ej heller framtida vägunderhållskostnader.

  Regionkontoret föreslår att Region Halland genom skogsegendomsdelegationen meddelar att man inte har något att erinra mot föreslagen förrättning och att överenskommelsen godkänns.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.