Hoppa över navigering

Möte 2018-12-06

Central Samverkansgrupp
13:00 - 17:00 Varbergs Stadshotell
 • Workshop

 •   2

  Information och dialog - Arbetsgivarens förslag till avtal

 •   3

  Information och dialog - Tillämpningsanvisningar

 •   4

  Information och dialog - Implementering

 •   5

  Information och dialog - God samverkanskultur

 •   6

  Information - Summering av dagen

 •   7

  Information och dialog - Genomgång och dialog kring medarbetarundersökningsresultatet, MBU 2018

 •   8

  Dialog - förslag på prioriteringar utifrån gemensam analys MBU 2018

 • Sammanfattning av internatet och kort om hur arbetsgivaren ser på vad som är nästa steg i samverkansarbetet och arbetsmiljöarbetet utifrån medarbetarundersökningen.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.