Hoppa över navigering
  •   1

    Mötets öppnande

  •   2

    Information och dialog - Dialog med Regiondirektören

  •   3

    Beslutsärende - Samlat stöd säkerhet

  •   4

    Beslutsärende - Innovationsplattform FoU

  •   5

    Information och dialog - Informationsspridning FVIS

  •   6

    Information och dialog - Svar till IVO utifrån tillsyn vid Hallands sjukhus Varberg

  •   7

    Information och dialog - Feriejobb 2023/Framtidskraft 2023

  •   8

    Mötets avslut

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.