Hoppa över navigering

Möte 2024-03-07

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Helheten, Södra vägen 5, plan 3
 •   1

  Mötets öppnande

 • Arbetsgivaren informerar arbetstagarorganisationerna om AI och hur Region Halland arbetar med detta. Föredragande är IT-direktör Måns Arnrup

 • Arbetsgivaren ger arbetstagarorganisationerna möjlighet att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Punkter för regionstyrelsens sammanträde den 13 mars finns att se i Meeting.

 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför sedan 2022 en tillsyn med fokus på vårdplatser och bemanning. Region Halland har i januari 2023 lämnat redovisning utifrån beslut i tillsynen. I augusti 2023 fattade IVO ett nytt beslut där man ber om svar från Region Halland. I detta ärende redogör chefsläkare Anders Åkvist för förslag till ny redovisning från Region Halland utifrån IVO:s senaste beslut. Ärendet kommer upp på regionstyrelsens sammanträde den 13 mars

 • Arbetsgivaren bjuder in arbetstagarorganisationerna att i en workshop föra dialog och komma med inspel i planeringsförutsättningarna avseende Mål och budget 2025.

  Se även de länkar som finns i kallelsen till mötet.

  Föredragande är budgetchef Malin Viktorsson och verksamhetscontroller Angelica Eriksson

 •   6

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.