Hoppa över navigering

Möte 2024-04-18

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Digitalt möte via Teams
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Beslut - Organisation för genomförande av byggnationer av sjukhusstrukturen

 • Mötet har arbetsmiljö som tema.
  Arbetsgivaren avser att informera och föra dialog med arbetstagarorganisationerna om

  -förslag till ny arbetsmiljöpolicy

  -dialogkort kring återhämtning

  -statistik kring sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud etc

  -rutin för konflikthantering och samarbetsproblem

  -övrig dialog

 •   4

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.