Hoppa över navigering

Möte 2024-02-29

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Digitalt möte via Teams
 •   1

  Mötets öppnande

 • Arbetsgivaren avser att informera och föra dialog med arbetstagarorganisationerna om nulägesstatus för införandet av nytt IT-stöd för schema och bemanning, Tessa. Inbjuden att föredra punkten är Helena Jönsson, konsult.

 • Arbetsgivaren avser att informera och föra dialog med arbetstagarorganisationerna om upplägg och fördelning av fast facklig tid. Inbjuden att föredra punkten är Peter Lerner, RK HR.

 • Arbetsgivaren avser att informera och föra dialog med arbetstagarorganisationerna angående sjukhusstrukturen. Följande punkter avses föras dialog kring i ärendet:

  • Efter inriktningsbeslutet i Regionfullmäktige i december 2023?
  • Nuläget i arbetet med Lokalförsörjningsplanen?
  • Vägval med betydelse för Lokalförsörjningsarbetet? - Måltidsförsörjning? och Primärvårdsakuter
  • Introduktion till alternativ för byggnation ?
  • Processen under våren

  Inbjudna att föredra punkten är Krister Björkegren, regiondirektör, Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör samt Charlotte Nilsson, ledningsstrateg

 •   5

  Mötets avslut

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.