Hoppa över navigering

Möte 2023-10-05

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Utvecklingen, Södra vägen 5, plan 3
 •   1

  Mötet öppnas

 • Hälso- och sjukvården står inför utmaningar som bland annat har identifierats inom ramen för God och nära vård. En central utmaning är tillgänglighet och begränsade resurser som påverkas av den demografiska utvecklingen ”där färre händer ska göra mer” vilket gör att det blir viktigt att se över att vi gör ”rätt saker” och fattar kloka strategiska beslut.

  Inför framtida beslut om strategiska inriktningar med fokus på närsjukvården har fördjupade dialoger förts på hälso- och sjukvårdsutskottet under våren 2023. Dialogerna har föregåtts av faktapass där tre teman har varit aktuella; äldre, geografi och utbudspunkter samt tillgänglighet.

  HSU för diskussionen vidare i sina partigrupper vilket har påbörjats.

  Arbetsgivaren ser nu behovet av att föredra och föra dialog i ämnet även med arbetstagarorganisationerna.

 • Arbetsgivaren avser att införa ett nytt IT-baserat verktyg som heter Novi. Det verktyget ingår i samma ”familj” som Adato och Stella med Miljödata som leverantör av systemet. Novi är ett IT-verktyg som arbetsgivaren avser främst ska användas dels kring registrering av medicinska kontroller och dels i personrelaterade ärenden. Just nu pågår en anpassning av verktyget till Region Hallands behov och därefter avses att införa Novi. Arbetsgivaren vill informera och redogöra för innehållet i verktyget för arbetstagarorganisationerna.

 • Arbetsgivaren avser att informera och föra dialog om risk- och sårbarhetsanalys som också kommer att ta upp i RS den 11 oktober.

 • Arbetsgivaren redogör för Uppföljningsrapport 2

 • Utifrån en gemensam bild mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna om att förtydliga processen avseende planeringsförutsättningar för Mål och budget kommer dialog föras kring hur detta kan förtydligas.

 • Arbetsgivaren ger arbetstagarorganisationerna möjlighet att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Punkter för regionstyrelsens sammanträde den 11 oktober finns att se i Meeting.

 •   8

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.