Hoppa över navigering

Möte 2023-03-30

Central Samverkansgrupp
08:30 - 12:00 Utvecklingen, Södra vägen 5, plan 3
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Beslut - Årsredovisning 2022 Region Halland

 •   3

  Beslut - Resultathantering 2022 med justering av budgetanslag 2023

 •   4

  Beslut - Månadsrapport januari-februari 2023

 •   5

  Beslut - Uppföljning av internkontrollplan helår 2022

 •   6

  Information och dialog - Tessa, nytt schemainförande

 •   7

  Information och dialog - Information om pensionsvalet

 •   8

  Information och dialog - Information om vidare hantering av särskilt patientärende

 •   9

  Beslut - RS-ärenden

 •   10

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.