Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Varbergs kommuns kultur- och fritidsförvaltning har sedan 2015 drivit verksamheten Junior, som i grunden riktar sig till barn och unga mellan 9-13 år i behov av fysisk aktivitet och socialt sammanhang.

  Under 2016 såg kultur- och fritidsförvaltningen ett behov av att utveckla verksamheten till fler geografiska platser i Varbergs kommun, att kunna möta de barn och unga som inte kan eller vill delta i gruppverksamhet genom individuella lösningar samt att inkludera barn och unga mellan 9-18 år som diagnosticerats med övervikt eller fetma. Man sökte då ett samarbete med Varbergsnämnden som beslutade att medfinansiera en utveckling av Junior med 100 000 kr årligen 2017 och 2018 (§43).

  Vid sammanträdet presenterar Kristina Wallin och Hanna Erixon från kultur- och fritidsförvaltningen, en uppföljning av den utökade satsningen på Junior.

   

  Bilagor

 • Sedan 2016 har Varbergsnämnden utlyst utvecklingsmedel för social hållbarhet. Det övergripande syftet har varit att stötta initiativ som utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa. En del förändringar i kriterier och ansökningsförfarande har genomförts under åren och processen kring utlysning av utvecklingsmedel, hur medlen bidragit till utveckling och om beviljade projekt blivit delar av ordinarie verksamhet har nu följts upp.

  Under sammanträdet presenteras genomförd uppföljning och det fortsatta arbetet med utvecklingsmedel för social hållbarhet diskuteras.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2018.

  Genomförda aktiviteter 2018-10-01 – 2018-10-29
  1. Utvecklingsdag 11 oktober – Stefan, nämnden, Camilla, Sophia
  2. Länspresidium, Varberg 12 oktober – Stefan, Camilla
  3. Seniorevent, 1 oktober – Margareta, Sophia
  4. Konferens ”Hur går det för Halland”, 26 oktober – Stefan, Anne, Camilla, Sophia

  Planerade aktiviteter
  1. Studiebesök på Thaiboxningsklubben, 8 november kl. 17.00 – Stefan, Margareta, Kristoffer, Gun och Sophia
  2. Föreläsning ”internet, barn och unga”, 20 november – Margareta, Madelene, Sophia

  Bilagor

 • Följande information delges Varbergsnämnden:

  • Tillitsdelegationens remiss - Camilla
  • Delegation mot segregation (DELMOS) - Camilla
  • Arbetsgrupp för familjestöd - Sophia
  • Meningsfull fritid - Sophia
  • Fysisk aktivitet på recept (FAR) för barn
 • Följande skrivelser har inkommit:

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.