Hoppa över navigering
  • Resultatet av befolkningsstudien Folkhälsan i Halland visar att 44 procent av unga män mellan 18-29 år i Varberg har en bristande tillit. Med bakgrund i målet om att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar beslutade Varbergsnämnden, under hösten 2016, att genomföra en dialogprocess i syfte att samla in kunskap och perspektiv på frågan om unga mäns tillit. Under perioden november 2016 – mars 2017 genomförs en rad dialoger med målgruppen unga män och med andra aktörer som kan bidra med perspektiv i frågan. Vid sammanträdet diskuteras plan för spridning och kommunikation av dialogprocessens resultat.

    Bilagor

  • Varberg kommuns kultur- och fritidsförvaltning driver sedan 2015 verksamheten Junior, som riktar sig till barn och unga mellan 9-13 år i behov av fysisk aktivitet och socialt sammanhang. Genom Junior får barn och unga prova olika
    träningsformer, samt delta i grupp och träffa nya vänner. Det finns behov av att utöka verksamheten till fler geografiska platser i Varbergs kommun, men även kunna möta de barn och unga som inte kan eller vill delta i gruppverksamhet genom individuella lösningar. Vid utveckling av verksamheten utökas målgruppen till att inkludera barn och unga mellan 9-18 år som iagnosticerats med övervikt eller fetma. Verksamheten utökas till en ny grupp i Tvååker, samt erbjuder individuellt stöd i form av coaching och vägledning. Utvecklingen sker i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsverksamheter och simhallar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.