Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Varberg fått från regionfullmäktige för 2021, har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots inverkan av covid-19 så har en stor del av planerad verksamhet kunnat genomföras, men både arbetssätt och aktiviteter har under året fått ställas om, vilket påverkat nämndens ekonomiska resultat. När verksamhetsåret summeras har Lokal nämnd Varberg ett ekonomiskt överskott om 195 000 kr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Varberg ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • I december 2021 beslutade Lokal nämnd Varberg om en verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Varberg beslutat i syfte att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Dessa redovisas för kännedom för nämnden. Detta är en föränderlig lista, då aktiviteter kan tillkomma under året.

  • Personalförändring
  • Länspresidium Varberg 18 februari
  • Utvärdering Att leda in i framtiden 2021
  • Återkoppling Tillitsdialog med landsbygd/stad 17 januari – Helén
  • Återkoppling Nationella nätverkskonferensen 9-10 februari - Kalle
 •   7

  Anmälningar för kännedom

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Varberg fått från regionfullmäktige för 2021, har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots inverkan av covid-19 så har en stor del av planerad verksamhet kunnat genomföras, men både arbetssätt och aktiviteter har under året fått ställas om, vilket påverkat nämndens ekonomiska resultat. När verksamhetsåret summeras har Lokal nämnd Varberg ett ekonomiskt överskott om 195 000 kr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Varberg ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • I december 2021 beslutade Lokal nämnd Varberg om en verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Varberg beslutat i syfte att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Dessa redovisas för kännedom för nämnden. Detta är en föränderlig lista, då aktiviteter kan tillkomma under året.

  • Personalförändring
  • Länspresidium Varberg 18 februari
  • Utvärdering Att leda in i framtiden 2021
  • Återkoppling Tillitsdialog med landsbygd/stad 17 januari – Helén
  • Återkoppling Nationella nätverkskonferensen 9-10 februari - Kalle
 • § 7

  Anmälningar för kännedom

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.