Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun har skickat ut en remiss med förslag till arbetsplan gällande Friskvårds- och Aktivitetsgrupper i Varberg. Arbetsplanen bifogas i ärendet så att nämndens ledamöter har möjlighet att läsa förslaget och ta med synpunkter till sammanträdet. Utifrån nämndens diskussion får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett yttrande. Nämnden fattar sedan beslut om yttrandet på sammanträdet 2021-05-24.

  Tina Wallin och Konstantia Karagiannaki från Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun deltar vid sammanträdet för att presentera arbetsplanen samt diskutera det fortsatta arbetet.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.

  Vid sammanträdet beslutar nämnden om projektplan för den medskapande processen som sker under 2021. Avsikten med projektplanen är att skapa samsyn i syfte, mål, avgränsningar, förutsättningar, projektorganisation, uppföljning och det övergripande genomförandet samt att vara ett stöd i det fortsatta arbetet.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden även möjlig inriktning för den medskapande processen.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-04, §9

  Delegationsbeslut gällande medfinansiering av föreläsningar ”Små barn i en digital värld”.

  • Återkoppling Länspresidium 19 februari - Kalle, Katrin, Sophia
  • Länspresidium 16 april i Varberg - Katrin
  • Återkoppling Små barn i en digital värld - vad säger forskningen? 9 mars - Kalle
  • Återkoppling Folkhälso- och trygghetsrådet
   9 mars - Kalle, Göran, Katrin, Sandra, Sophia
  • Återkoppling Synapsen 18-19 mars - Kalle, Göran
  • Inbjudan Våga fråga 30 mars, 14 april, 6 maj, 26 maj (samma föreläsning alla datum) - Agneta
  • Inbjudan Demokratidagen 2021 14 april
   kl 09:00 - 15 april kl 12:00 - Agneta
  • Save the date 18 maj, narkotikakonferens - Agneta
  • Personalförändringar - Katrin
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.