Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Projektledare för friskvårdsgruppen yngre barn kommer till sammanträdet och informerar om hur det går i projektet.

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
  Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

  Bilagor

 • Ungefär 1 500 svenskar tar sitt liv i Sverige varje år. Det är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15 – 44 år. För kvinnor i samma åldersgrupp är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Halland tar mellan 10 och 40 personer sitt liv varje år. Lokala siffror finns inte för Kungsbacka. Antalet suicidförsök är statistiskt sett cirka tre gånger så många som antalet genomförda suicid.


  Ett viktigt första steg i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos befolkningen och motverka stigmatisering av personer med psykisk ohälsa.


  Ett sätt att påbörja ett suicidpreventivt arbete är att ge ett stort antal personer en grundutbildning i ämnet suicidprevention och psykisk livräddning. På så sätt kan kunskapen höjas och stigmatisering kring psykisk ohälsa minskas.


  Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen kring suicid och dess orsaker. Suicidprevention i väst erbjuder en grundkurs i suicidprevention på 2-3 timmar. Det finns möjlighet att utbilda 1500 personer, fördelat på tre tillfällen, under vårterminen 2019. Förslagsvis förläggs två av tillfällena på dagtid för personal inom kommun och region i Kungsbacka. Ett tillfälle avsätts för allmänheten kvällstid.

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde diskuteras Kungsbackanämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2018.

  Genomförda och planerade aktiviteter 20 september – 7 november

  • Utvecklingsdag för lokala nämnder, Varberg, 11 oktober - nämnden
  • Länspresidium i Varberg, 12 oktober - presidiet
  • Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, Kungsbacka, 16 oktober - ordförande, strateg
  • Värt att veta om ungas livssituation, Göteborg, 22 oktober - nämnden
  • Kunskapshöjande halvdag om hemsjukvård i kommunen, 25 oktober - ordförande
  • Hur går det för Halland, Halmstad, 26 oktober - presidiet, Charlotte, Gunilla, Marie, nämndtjänsteman, strateg
  • En frisk generation, Kungsbacka, 5 november - Gunilla, strateg
  • Kungsbackas barnrättsdag, Kungsbacka, 6 och 8 november - presidiet, Charlotte, Gunilla

  Planerade aktiviteter

  • Jakten på den perfekta kroppen, Kungsbacka, 22 november - vice ordförande, nämndtjänsteman, strateg
  • Att leda in i framtiden, Falkenberg, 23 november - nämnden
  • Länspresidium, Halmstad, 26 november - presidiet, nämndtjänsteman
  • Dialog med regionstyrelsens utskott, Halmstad, 4 december - presidiet, nämndtjänsteman
 • Information lämnas angående

  • Filmvisning
  • Språkstart Halland
  • Delmos - vad händer
  • Kartläggning av psykisk hälsa
  • Återkoppling Välmående ger resultat - utvecklingsarbete
  • Psyklyftet samt utställningen "Blott en dag" om äldres psykiska ohälsa
  • Uppsalas utställning om psykisk ohälsa
  • Agenda 2030
  • Barnkonventionen
  • Mötesplats Social hållbarhet, 17 - 18 sept - Karin

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.