Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Föredragning om NTFs uppdrag, hur de arbetar med olika målgrupper i samhället samt hur samverkan ser ut.  

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

   

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på torsdagar kl 13:00-16:00.
  Nämnden föreslås sammanträda:
  8 februari (obs tisdag) kl 14:00-16:30
  24 mars kl 09:00-12:00
  5 maj
  2 juni
  29 augusti (obs måndag) kl 13:00-16:00
  6 oktober
  10 november
  8 december

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Mikael
  • Återkoppling tillitsdialog med ungdomsforum Kungsbacka kommun 19 oktober - Christian, Mikael
  • Återkoppling tillitsdialog med anhöriga till barn med funktionsnedsättning 28 oktober - Christian, Mikael
  • Återkoppling Pep Forum 2021 10 november - Charlotte
 • § 49

  Justering

 • § 50

  Godkännande av föredragningslistan

 • Föredragning om NTFs uppdrag, hur de arbetar med olika målgrupper i samhället samt hur samverkan ser ut.  

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på torsdagar kl 13:00-16:00.
  Nämnden föreslås sammanträda:
  8 februari (obs tisdag) kl 14:00-16:30
  24 mars kl 09:00-12:00
  5 maj
  2 juni
  29 augusti (obs måndag) kl 13:00-16:00
  6 oktober
  10 november
  8 december

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Mikael
  • Återkoppling tillitsdialog med ungdomsforum Kungsbacka kommun 19 oktober - Christian, Mikael
  • Återkoppling tillitsdialog med anhöriga till barn med funktionsnedsättning 28 oktober - Christian, Mikael
  • Återkoppling Pep Forum 2021 10 november - Charlotte
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.