Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Kungsbacka utser Semra Redzepagic till sekreterare under tiden 14 mars–31 december 2022

 • Tillit är ett fundament i en demokrati, med tillit vågar människor växa och utvecklas. Med tillit och känslan av samhörighet skapas handlingskraft och samverkan. 
  Vad betyder tillit för er och hur stor tillit har ni till samhällsinstitutioner och myndigheter, är utgångspunkterna i dialogen den 24 mars. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklats under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland. Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari -Christian, Mikael, Felicia, Karin
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars - Christian, Mikael, Felicia
 • § 10

  Justering

 • § 11

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Kungsbacka utser Semra Redzepagic till sekreterare under tiden 14 mars–31 december 2022

 • Tillit är ett fundament i en demokrati, med tillit vågar människor växa och utvecklas. Med tillit och känslan av samhörighet skapas handlingskraft och samverkan. 
  Vad betyder tillit för er och hur stor tillit har ni till samhällsinstitutioner och myndigheter, är utgångspunkterna i dialogen den 24 mars. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklats under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland. Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari -Christian, Mikael, Felicia, Karin
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars - Christian, Mikael, Felicia
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.