Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Besök från förvaltningen för Teknik, Kungsbacka Kommun

 • Lokala nämnder föreslås samordna och samfinansiera kunskapskonferensen Att leda in i framtiden och Lokala nämnders utvecklingsdag som ett lunch till lunch-tillfälle den 27-28 oktober. Dessutom föreslås samtliga ledamöter att delta vid en gemensam middagssittning på kvällen mellan de olika konferensdelarna, samt att ledamöterna ges möjlighet att boka övernattning på konferensanläggningen. Samlingskonferensen planeras, genomförs och finansieras gemensamt av lokala nämnder utifrån de budgetar som varje nämnd antagit för verksamhetsåret. Kostnad per nämnd uppskattas till 35 500 kronor enligt en totalkostnadskalkyl. Genom samordning och samverkan kan flera positiva effekter nås avseende kunskapsspridning och genomslagskraft samtidigt som resurser nyttjas effektivt.

 •   5

  En väg in och barn och ungas psykiska hälsa i Halland

 • Region Halland har rekryterat ett dataskyddsombud i egen regi. Vid byte av dataskyddsombud behöver respektive nämnd utse det nya dataskyddsombudet, avsluta det gamla dataskyddsombudet samt göra anmälan av det nya dataskyddsombudet till IMY.

 • Förslag finns att ändra tidigare fastställda sammanträdesdag från den 2 juni till den 31 maj.

  • Verksamhet just nu 
  • Historiebeskrivning Lokala nämnder
  • Återkoppling RSu-dialog - Felicia, Christian
  • Återkoppling Hur kan vi förebygga suicid hos unga i den byggda utomhusmiljön? 4 april - Karin
  • Återkoppling Länspresidium Kungsbacka 22 april – Christian, Felicia, Karin  
  • Återkoppling Temadag med Regionpensionärsrådet - Mikael 
  • Information från presidium och ledamöter
 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • § 16

  Justering

 • § 17

  Godkännande av föredragningslistan

 • Besök från förvaltningen för Teknik. Nämnden fick en presentation av förvaltningens arbete med trafiksäkerhet och trygghet i trafiken. Detta innefattade aktuella pågående utvecklingsarbeten samt vilka utmaningar som finns i arbetet.

 • Lokala nämnder föreslås samordna och samfinansiera kunskapskonferensen Att leda in i framtiden och Lokala nämnders utvecklingsdag som ett lunch till lunch-tillfälle den 27-28 oktober. Dessutom föreslås samtliga ledamöter att delta vid en gemensam middagssittning på kvällen mellan de olika konferensdelarna, samt att ledamöterna ges möjlighet att boka övernattning på konferensanläggningen. Samlingskonferensen planeras, genomförs och finansieras gemensamt av lokala nämnder utifrån de budgetar som varje nämnd antagit för verksamhetsåret. Kostnad per nämnd uppskattas till 35 500 kronor enligt en totalkostnadskalkyl. Genom samordning och samverkan kan flera positiva effekter nås avseende kunskapsspridning och genomslagskraft samtidigt som resurser nyttjas effektivt.

 • Besök från BUP Halland samt avdelningen för Barns och ungas psykiska hälsa. Nämnden fick en presentation av det utvecklingsarbete som genomförts för att samordna barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Vi fick även ta del av statistik och resultat.  

 • Region Halland har rekryterat ett dataskyddsombud i egen regi. Vid byte av dataskyddsombud behöver respektive nämnd utse det nya dataskyddsombudet, avsluta det gamla dataskyddsombudet samt göra anmälan av det nya dataskyddsombudet till IMY.

 • Förslag finns att ändra tidigare fastställda sammanträdesdag från den 2 juni till den 31 maj.

  • Verksamhet just nu 
  • Historiebeskrivning Lokala nämnder
  • Återkoppling RSu-dialog - Felicia, Christian
  • Återkoppling Hur kan vi förebygga suicid hos unga i den byggda utomhusmiljön? 4 april - Karin
  • Återkoppling Länspresidium Kungsbacka 22 april – Christian, Felicia, Karin  
  • Återkoppling Temadag med Regionpensionärsrådet - Mikael 
  • Information från presidium och ledamöter
 • § 24

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.