Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljningsrapport 1, 2022, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 3 juni 2022.

 • Nämnden får information om Kungsbackas arbete inom drogförebyggande samt vad som är aktuellt inom området.

 • Lokal nämnd Kungsbacka har sedan flera år tillbaka arbetat med psykisk hälsa samt suicidprevention tillsammans med Kungsbacka kommun. Arbetet utgår från en prioritering kring fem områden för att stärka den psykiska hälsan samt den regionala och lokala handlingsplanen kring suicidprevention.

  I både prioriteringen om psykisk hälsa och handlingsplanerna för suicidprevention finns målet att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid, men även målet att arbeta för extra insatser kring mer utsatta grupper, däribland gruppen HBTQI+.

  Med bakgrund i detta har förvaltningen för Kultur & Fritid initierat ett arbete med att påbörja en offentlig väggmålning kallad Wall of acceptance i samband med kulturfestivalen i Kungsbacka den 17-18 juni. Wall of acceptance är från början ett initiativ från Avesta som fick företag, skolor och privatpersoner att visa sitt stöd för allas lika värde, oavsett sexuell läggning, genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vit vägg under parollen Love is love.


  I Kungsbacka kommer Wall of acceptance påbörjas i tunneln som leder från Badhusparken mot stationen.

  Syftet är att synliggöra alla människors lika värde och föra samtal i det offentliga rummet om styrkan i mångfald. Gruppen HBTQI+ är en av grupperna som drabbas i större utsträckning av psykisk ohälsa och suicid.

  Regionkontoret föreslår att nämnden, som en del i det långsiktiga arbete med psykisk hälsa och suicidprevention som man bedriver tillsammans med kommunen, bidrar med en medfinansiering till Wall of acceptance.

  • Verksamhet just nu 
  • Information från presidium och ledamöter
  • Återkoppling Västsvenska EU-konferensen 12-13 maj - Christian
 •   7

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.