Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information om ungas hälsa och livsvillkor i Kungsbacka utifrån ungdomsmottagningens perspektiv. Ungdomsmottagningens chef samt en medarbetare besöker nämnden och berättar samt svarar på frågor.

 • Besök från Region Hallands dataskyddsenhet. Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Lokal nämnd har tillsammans med Kungsbacka kommun i flera år bedrivit ett aktivt arbete med att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen. En av insatserna har varit utbildning i suicidprevention.

  Under våren har behov sammanställts i samarbete mellan ett flertal förvaltningar i Kungsbacka kommun och lokal nämnd. Utifrån dessa behov har ett utbildningspaket arbetats fram.

  Kungsbacka kommun finansierar utbildningarna med nationella medel riktade till suicidprevention. Lokal nämnd föreslås bidra till utbildningsinsatsen genom finansiering av teknik för de digitala sändningarna samt administrativt stöd från Region Hallands avdelning för utbildning och event.

 • I juni 2020 beslutade Regionstyrelsen om ett uppdrag gällande Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd (ABU). Arbetet pågår i projektform till 31 december 2021. Bifogad rapport ger en beskrivning av det pågående arbetet och nuläget.

  • KUPP - medskapande process om tillit - Malin Andrén
  • YAM - suicidförebyggande i skolan
  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - Mikael, Felicia
  • Inbjudan Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september kl 08:30-12:00
  • Inbjudan Generation Pep Sweden, Pep Forum 2021 10 november
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 •   8

  Anmälningar för kännedom

 • Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 planeras en presentation av mål och budget 2022 samt andra strategier på nämndens sammanträde den 2 september. Detta för att nämnden ska diskutera prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt på sammanträdet den 30 september.

 • § 34

  Justering

 • § 35

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information om ungas hälsa och livsvillkor i Kungsbacka utifrån ungdomsmottagningens perspektiv. Ungdomsmottagningens chef samt en medarbetare besöker nämnden och berättar samt svarar på frågor.

 • Besök från Region Hallands dataskyddsenhet. Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Lokal nämnd har tillsammans med Kungsbacka kommun i flera år bedrivit ett aktivt arbete med att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen. En av insatserna har varit utbildning i suicidprevention.

  Under våren har behov sammanställts i samarbete mellan ett flertal förvaltningar i Kungsbacka kommun och lokal nämnd. Utifrån dessa behov har ett utbildningspaket arbetats fram.

  Kungsbacka kommun finansierar utbildningarna med nationella medel riktade till suicidprevention. Lokal nämnd föreslås bidra till utbildningsinsatsen genom finansiering av teknik för de digitala sändningarna samt administrativt stöd från Region Hallands avdelning för utbildning och event.

 • I juni 2020 beslutade Regionstyrelsen om ett uppdrag gällande Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd (ABU). Arbetet pågår i projektform till 31 december 2021. Bifogad rapport ger en beskrivning av det pågående arbetet och nuläget.

  • KUPP - medskapande process om tillit - Malin Andrén
  • YAM - suicidförebyggande i skolan
  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - Mikael, Felicia
  • Inbjudan Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september kl 08:30-12:00
  • Inbjudan Generation Pep Sweden, Pep Forum 2021 10 november
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 • § 41

  Anmälningar för kännedom

 • Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 planeras en presentation av mål och budget 2022 samt andra strategier på nämndens sammanträde den 2 september. Detta för att nämnden ska diskutera prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt på sammanträdet den 30 september.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.