Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anhörigstöd i Kungsbacka

 • Idag är internet en självklar del av nästan alla barns och ungas vardag. De använder internet för att träffa vänner, spela, leka och lära sig nya saker. Internet har gett barn en större tillgång till världen utanför samtidigt som världen utanför getts större tillgång till våra barn.

  Att få sin första mobil är stort och med det följer flera utmaningar för både barn och föräldrar. Föräldrar behöver kunskap kring hur man stöttar barnen och hur man samtalar kring vad barnen gör på nätet samtidigt som barnen behöver få kunskap kring hur man är en schysst kompis även på nätet men även hur man kan skydda sig mot människor som inte vill väl.

  Ett av de vanligaste önskemålen kring teman och föreläsare i Föräldrar emellans utvärderingar handlar om barns liv på nätet och hur föräldrar och vårdnadshavare kan få mer kunskap för att kunna vägleda och stötta sina barn kring mobilanvändande. Ett antal föreläsningar på detta tema har anordnats genom åren, men bedömningen är att detta inte är tillräckligt i frågan då det i varje årskull finns cirka 1200-1300 barn och långt ifrån alla vårdnadshavare aktivt söker information på egen hand eller deltar på Föräldrar emellans föreläsningar.

  Samtal har förts mellan folkhälsoutvecklare, barnrättsutvecklare, föräldrastödssamordnare och lokal nämnds strateg kring möjligheten att påbörja ett långsiktigt informationsarbete, och i det sammanhanget genomföra en första storskalig insats för att nå en större andel av kommunens barn.

  Denna insats innebär att alla barn födda 2013 och deras vårdnadshavare får ett utskick med information och böcker som kan underlätta för att starta samtal kring livet på nätet.

  Utskicket beräknas kosta ca 238 000 kronor. Det innebär 198 kronor per barn. Lokal nämnd föreslås avsätta 100 000 kronor. Resterande del finansieras av Kungsbacka kommun.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Samlingskonferensen, 27-28 oktober
 • § 40

  Justering

 • § 41

  Godkännande av föredragningslistan

 • Boel Forsberg, anhörigsamordnare, berättar om anhörigstöd i Kungsbacka. 

 • Idag är internet en självklar del av nästan alla barns och ungas vardag. De använder internet för att träffa vänner, spela, leka och lära sig nya saker. Internet har gett barn en större tillgång till världen utanför samtidigt som världen utanför getts större tillgång till våra barn.

  Att få sin första mobil är stort och med det följer flera utmaningar för både barn och föräldrar. Föräldrar behöver kunskap kring hur man stöttar barnen och hur man samtalar kring vad barnen gör på nätet samtidigt som barnen behöver få kunskap kring hur man är en schysst kompis även på nätet men även hur man kan skydda sig mot människor som inte vill väl.

  Ett av de vanligaste önskemålen kring teman och föreläsare i Föräldrar emellans utvärderingar handlar om barns liv på nätet och hur föräldrar och vårdnadshavare kan få mer kunskap för att kunna vägleda och stötta sina barn kring mobilanvändande. Ett antal föreläsningar på detta tema har anordnats genom åren, men bedömningen är att detta inte är tillräckligt i frågan då det i varje årskull finns cirka 1200-1300 barn och långt ifrån alla vårdnadshavare aktivt söker information på egen hand eller deltar på Föräldrar emellans föreläsningar.

  Samtal har förts mellan folkhälsoutvecklare, barnrättsutvecklare, föräldrastödssamordnare och lokal nämnds strateg kring möjligheten att påbörja ett långsiktigt informationsarbete, och i det sammanhanget genomföra en första storskalig insats för att nå en större andel av kommunens barn.

  Denna insats innebär att alla barn födda 2013 och deras vårdnadshavare får ett utskick med information och böcker som kan underlätta för att starta samtal kring livet på nätet.

  Utskicket beräknas kosta ca 238 000 kronor. Det innebär 198 kronor per barn. Lokal nämnd föreslås avsätta 100 000 kronor. Resterande del finansieras av Kungsbacka kommun.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Samlingskonferensen, 27-28 oktober
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.