Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Besök av Charlotte Sommar, samordnare för regional suicidprevention

 • För att möta det av Brottsförebyggande rådet identifierade behovet av en informationsinsats till äldre kring bedrägerier, tog ordförande för lokal nämnd Kungsbacka i mars 2021 ett delegationsbeslut om att avsätta 45 000 kronor av nämndens budget för att bekosta ett utskick till alla invånare i Kungsbacka som var 75 år eller äldre. Utskicket ska göras i samarbete med Kungsbacka kommun och polisen.

  Under arbetets gång har det framkommit att det går att göra utskicket till samtliga hushåll i Kungsbacka som så kallad samhällsinformation. Detta till en lägre kostnad än vad adresserade utskick till personer 75 år och äldre skulle innebära. Under arbetets gång har även Senior i Kungsbacka tillkommit som finansiär tillsammans med Brottsförebyggande rådet.

  Ett utskick som samhällsinformation innebär att alla invånare i Kungsbacka får ta del av informationen och därmed kan bidra till att äldre personer i Kungsbacka får information och kunskap kring risken med bedrägerier och vad som går att göra för att skydda sig.

  • Verksamhet just nu - Felicia, Karin
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Synapsen 18-19 mars - Christian, Mikael, Felicia
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - Christian, Mikael, Felicia
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - Christian, Mikael, Felicia
  • Inbjudan till digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj klockan 10:00-12:00
    
 • § 19

  Justering

 • § 20

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 21

  Besök av Charlotte Sommar, samordnare för regional suicidprevention

 • För att möta det av Brottsförebyggande rådet identifierade behovet av en informationsinsats till äldre kring bedrägerier, tog ordförande för lokal nämnd Kungsbacka i mars 2021 ett delegationsbeslut om att avsätta 45 000 kronor av nämndens budget för att bekosta ett utskick till alla invånare i Kungsbacka som var 75 år eller äldre. Utskicket ska göras i samarbete med Kungsbacka kommun och polisen.

  Under arbetets gång har det framkommit att det går att göra utskicket till samtliga hushåll i Kungsbacka som så kallad samhällsinformation. Detta till en lägre kostnad än vad adresserade utskick till personer 75 år och äldre skulle innebära. Under arbetets gång har även Senior i Kungsbacka tillkommit som finansiär tillsammans med Brottsförebyggande rådet.

  Ett utskick som samhällsinformation innebär att alla invånare i Kungsbacka får ta del av informationen och därmed kan bidra till att äldre personer i Kungsbacka får information och kunskap kring risken med bedrägerier och vad som går att göra för att skydda sig.

  • Verksamhet just nu - Felicia, Karin
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Synapsen 18-19 mars - Christian, Mikael, Felicia
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - Christian, Mikael, Felicia
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - Christian, Mikael, Felicia
  • Inbjudan till digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj klockan 10:00-12:00
    
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.