Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Kungsbacka informeras om kommande medskapande process lokalt och regionalt avseende höstens invånardialoger knutna till den fördjupade delen av Kunskapsuppdraget Tillit.
  Vid sammanträdet ges praktisk information inför den medskapande processen och om hur dialog som metod kan användas för att samla in invånares perspektiv kring tillitsfrågan.

   

 • Uppföljningsrapport 2, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - Christian, Mikael, Ulrika, Sofie, Karin
  • Återkoppling Region Hallands revisorer 16 september - Christian, Felicia, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 • Inför framtagande av 2022 års verksamhetsplan behöver dialog föras i nämnden, för att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

 • § 43

  Justering

 • § 44

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Kungsbacka informeras om kommande medskapande process lokalt och regionalt avseende höstens invånardialoger knutna till den fördjupade delen av Kunskapsuppdraget Tillit.
  Vid sammanträdet ges praktisk information inför den medskapande processen och om hur dialog som metod kan användas för att samla in invånares perspektiv kring tillitsfrågan.

   

 • Uppföljningsrapport 2, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - Christian, Mikael, Ulrika, Sofie, Karin
  • Återkoppling Region Hallands revisorer 16 september - Christian, Felicia, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 • Inför framtagande av 2022 års verksamhetsplan behöver dialog föras i nämnden, för att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.