Hoppa över navigering
  • Lokal nämnd Halmstad har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2020. Utifrån detta har Lokal nämnd Halmstad identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2021. Vid sammanträdet presenteras och diskuteras förslaget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.