Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

 • För att sprida arbetet med Välmående ger resultat genomförs en processledarutbildning där 30 pedagoger utbildas mellan 2016 – 2018.
  Halmstadsnämnden finansierar utbildningskostnader för de pedagoger som är med från Halmstads förskole-, skol- och gymnasieverksamheter.

  Bilagor

 • Uppföljningsrapport 2, 2017, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 8 månader. Rapporten ska vara inlämnad till regionstyrelsen senast 29 september 2017.

  Bilagor

 • Beslut enligt 6 A i Halmstadsnämndens förteckning över delegerade ärenden.

  Enligt delegationsordning för lokala nämnder har ordföranden rätt att fatta beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden.

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 31 augusti - 27 september 2017

  1. Folkhälsorådet 7 september
  2. Att leda in i framtiden Laxbutiken 14 september - Hans, Marita, EvaKarin, Lars, Hüseyin, Janet och Anna
  3. Seniormässan Halmstad Arena 19 - 20 september - Hans, Marita, Lars, Hüseyin
  4. Länspresidiet Kungsbacka 21 september

  Planerade aktiviteter 28 september - 8 november 2017

  1. Nätverksträff Healthy cities 3-4 oktober
  2. Den nationella funktionshinderpolitiken - en "demokratifråga" - Lars och Mirko
  3. Dialogmöte med RS-au 10 oktober
  4. Temadag Regionpensionärsrådet 20 oktober - Hans, Marita
  5. Länsstyrelsen bjuder in till Folkhälsan en del av framtiden! 26 oktober- Marita
  6. Heldagsmöte Halmstadsnämnden 8 november
 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Diskussion inför mötet den 10 oktober.

  Bilagor

 • Information lämnas från:

  1. Återkoppling från konferens kring digitalisering i samhället - Marita
  2. Folkhälsorådet, 7 september
  3. Brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen - Janet
  4. Synpunkt från invånare
  5. Länspresidiet 1 december Halmstad
 • § 55

  Justering

 • § 56

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

 • För att sprida arbetet med Välmående ger resultat genomförs en processledarutbildning där 30 pedagoger utbildas mellan 2016 – 2018.
  Halmstadsnämnden finansierar utbildningskostnader för de pedagoger som är med från Halmstads förskole-, skol- och gymnasieverksamheter.

 • Uppföljningsrapport 2, 2017, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 8 månader. Rapporten ska vara inlämnad till regionstyrelsen senast 29 september 2017.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Diskussion inför mötet den 10 oktober.

 • Information lämnas från:

  1. Återkoppling från konferens kring digitalisering i samhället - Marita
  2. Folkhälsorådet, 7 september
  3. Brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen - Janet
  4. Synpunkt från invånare
  5. Länspresidiet 1 december Halmstad
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.