Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2022

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2022

 • Eva-Carin Lindgren från Högskolan i Halmstad är inbjuden till nämnden att berätta om projekt och forskning kring "Pulshöjande aktiviteter i klassrum".

 • Lokal nämnd Halmstad har under flera år stöttat såväl föreningsliv som kommunala och regionala satsningar med syfte att få barn och unga i rörelse och må bättre. Barn och unga i Halmstad har genom LUPP-undersökningen getts möjlighet att göra sina röster hörda. Resultatet av undersökningen pekar bland annat på att barn och unga efterfrågar flexibla fritidsaktiviteter, att dessa ska ligga i närområdet samt att möjligheter till spontana aktiviteter ska öka. Halmstad kommun har identifierat möjligheter att aktivera offentliga miljöer och skapa förutsättningar för fler att skapa en aktiv och meningsfull fritid genom att placera boxar fyllda med olika former av aktiviteter runt om i Halmstad. Hyreskostnader för aktiviteterna ska vara låga. Målgrupper som kan nås av insatsen är förutom barn och ungdomar, barnfamiljer, besökare i staden, skolpersonal samt äldre som på olika sätt söker en aktiv och meningsfull fritid som är lättillgänglig och har en låg kostnad. Insatsen bidrar till social hållbarhet när möjligheter skapas för fler att ta del av samhällsutbudet, skapa en meningsfull och aktiv fritid som kan bidra till en god och mer jämlik hälsa samt att insatsen kan anses bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle. Insatsen bidrar till ekonomisk hållbarhet genom hyressystemet och delningsekonomins perspektiv. Ekologisk hållbarhet nås genom ett mobilt och flyttbart system samt att boxarna drivs av el som produceras av solceller på boxen.  Lokal nämnd Halmstad vill i fortsatt god samverkan med Halmstad kommun verka för aktiv och meningsfull fritid särskilt för målgruppen barn och unga under verksamhetsåret 2022 genom att finansiera insatsen med 50 000 kronor.

  Bilagor

 • Information lämnas om: 

  • Grundläggande granskning av lokala nämnder - Janet
  • Information om Samlingskonferensen 27-28 oktober - Britt-Marie
  • Nuläge Kunskapsuppdrag om tillit (KUPP): - Malin kl 14:30
   • Information om kommunikationsarbetet och spridning av arbetssätt och delresultat
   • Fördjupningsdialog (prel den 16 maj) i samverkan med Alla Hjärtans Hus i Halmstad 
  • Information , psykiatrins film om "Att tala om våld i nära relationer"
  • Återkoppling från Länspresidiet 18 mars - presidiet
  • Återkoppling från dialog med Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling KTHU 19 april - presidiet
  • inför dialog med RS utskott den 26 april - presidiet

  Bilagor

  • Återkoppling från Healthy Cities Årsmöte 31 mars - Eva Karin
  • Återkoppling från Synapsen 7-8 april - Eva Karin och Marita
 • § 15

  Justering 2022

 • § 16

  Godkännande av föredragningslistan 2022

 • Eva-Carin Lindgren från Högskolan i Halmstad är inbjuden till nämnden att berätta om projekt och forskning kring "Pulshöjande aktiviteter i klassrum".

 • Lokal nämnd Halmstad har under flera år stöttat såväl föreningsliv som kommunala och regionala satsningar med syfte att få barn och unga i rörelse och må bättre. Barn och unga i Halmstad har genom LUPP-undersökningen getts möjlighet att göra sina röster hörda. Resultatet av undersökningen pekar bland annat på att barn och unga efterfrågar flexibla fritidsaktiviteter, att dessa ska ligga i närområdet samt att möjligheter till spontana aktiviteter ska öka. Halmstad kommun har identifierat möjligheter att aktivera offentliga miljöer och skapa förutsättningar för fler att skapa en aktiv och meningsfull fritid genom att placera boxar fyllda med olika former av aktiviteter runt om i Halmstad. Hyreskostnader för aktiviteterna ska vara låga. Målgrupper som kan nås av insatsen är förutom barn och ungdomar, barnfamiljer, besökare i staden, skolpersonal samt äldre som på olika sätt söker en aktiv och meningsfull fritid som är lättillgänglig och har en låg kostnad. Insatsen bidrar till social hållbarhet när möjligheter skapas för fler att ta del av samhällsutbudet, skapa en meningsfull och aktiv fritid som kan bidra till en god och mer jämlik hälsa samt att insatsen kan anses bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle. Insatsen bidrar till ekonomisk hållbarhet genom hyressystemet och delningsekonomins perspektiv. Ekologisk hållbarhet nås genom ett mobilt och flyttbart system samt att boxarna drivs av el som produceras av solceller på boxen.  Lokal nämnd Halmstad vill i fortsatt god samverkan med Halmstad kommun verka för aktiv och meningsfull fritid särskilt för målgruppen barn och unga under verksamhetsåret 2022 genom att finansiera insatsen med 50 000 kronor.

  Bilagor

 • Information lämnas om: 

  • Grundläggande granskning av lokala nämnder - Janet
  • Information om Samlingskonferensen 27-28 oktober - Britt-Marie
  • Nuläge Kunskapsuppdrag om tillit (KUPP): - Malin kl 14:30
   • Information om kommunikationsarbetet och spridning av arbetssätt och delresultat
   • Fördjupningsdialog (prel den 16 maj) i samverkan med Alla Hjärtans Hus i Halmstad 
  • Information , psykiatrins film om "Att tala om våld i nära relationer"
  • Återkoppling från Länspresidiet 18 mars - presidiet
  • Återkoppling från dialog med Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling KTHU 19 april - presidiet
  • inför dialog med RS utskott den 26 april - presidiet

  Bilagor

  • Återkoppling från Healthy Cities Årsmöte 31 mars - Eva Karin
  • Återkoppling från Synapsen 7-8 april - Eva Karin och Marita
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.