Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2022

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2022

 • Syftet med Föräldrar Emellan-nätverket är att ge föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet ökad kunskap, inspiration och trygghet i sin föräldraroll. Genom nätverket finns en strukturerad samverkan med en rad olika aktörer och organisationer där lokal nämnd är en av dessa. En stomme i arbetet är att erbjuda föreläsningar och workshops av olika slag.

  Vid sammanträdet beslutas om att avsätta medel för delfinansiering till nätverkets planerade aktiviteter 2023.

 • Lokal nämnd Halmstad beslutade 2011 att via folkhälsorådet i Halmstad ingå som medlem i Halmstads kommuns medlemskap i det svenska Healthy Cities-nätverket. Med anledning av regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodsskiftet upphör avtalsparten Lokal nämnd Halmstad finnas från och med den 31 december 2022.

  Lokal nämnd Halmstad vill för den kommande beredningen för social hållbarhet belysa värdet och möjligheterna för Region Halland att sätta de sociala hållbarhetsfrågorna i fokus både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom ett eget medlemskap i svenska Healthy Cities- nätverket.

 • Under slutet av 2019 erhöll Halmstads Bollklubb (HBK) 20 000 kr i utvecklingsmedel för att vidareutveckla sin verksamhet med nattfotboll på Andersberg och Vallås. Syftet var att skapa aktiviteter som är förknippade med glädje och hälsa för att bidra till en meningsfull fritid och på så sätt vara med i arbetet för att minska brott i utsatta stadsdelar. Med anledning av restriktioner till följd av pandemin och senare även avsaknad av projektledare kom ingen Nattfotboll i gång under 2019—2021.

  Vid nämndens sammanträde ges en återkoppling kring nuläget i projektet.

 • Information lämnas om:

  • Reflektioner från Samlingskonferensen 27-28 oktober - nämnden
  • Återkoppling från Länspresidiet 27 oktober - presidiet
  • Nämndens reflektioner kring mandatperioden 2019-2022
 • Följande inkomna skrivelser har inkommit till Lokal nämnd Halmstad:

  Bilagor

 • Pep-forum 2022 med avstamp i Pep-rapporten och med fokus på psykisk hälsa och friskfaktorer. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för alla barn och ungas hälsa? (Digital konferens)

  Start kl 14:00 - 16:30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.