Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden. Förslaget är följande onsdagar med starttid kl 09:00:

  2 februari

  16 mars

  20 april

  1 juni

  31 augusti

  5 oktober

  16 november

  21 december

  Bilagor

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Reflektioner från Utvecklingsdagen 3 september - nämnden
  • Återkoppling från diskussion kring verksamhetsplan - Janet och Anna
  • Återkoppling från Länspresidiet 15 oktober - presidiet
  • Återkoppling nuläge Aktiviteter för barn och unga i behov av särskild stöd - Sandra 
  • Nämndens sista sammanträde 15 december, Stakaberg 
  • Återkoppling nuläge medskapande process i Halmstad - Anna
  • Hallands strategi för hållbar tillväxt 

  Bilagor

  • Våldsförebyggande arbete 21-22 oktober  kl 08:30 - 12:00 digitalt - Annette, Eva och Lars-Erik
  • Healthy Cities höstmöte 21-22 oktober 2021 
  • PeP Forum 10 november - Eva Karin, Marita och Annette
  • Healthy Cities webbinarium 19 november
 • Martin Holmqvist och Jenny Svensson från Dataskyddsenheten är inbjudna till nämndsmötet kl 11:15 för presentation av dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens personuppgiftsansvar.

 • § 52

  Justering 2021

 • § 53

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden. Förslaget är följande onsdagar med starttid kl 09:00:

  2 februari

  16 mars

  20 april

  1 juni

  31 augusti

  5 oktober

  16 november

  21 december

   

   

  Bilagor

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

   

   

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Reflektioner från Utvecklingsdagen 3 september - nämnden
  • Återkoppling från diskussion kring verksamhetsplan - Janet och Anna
  • Återkoppling från Länspresidiet 15 oktober - presidiet
  • Återkoppling nuläge Aktiviteter för barn och unga i behov av särskild stöd - Sandra 
  • Nämndens sista sammanträde 15 december 2021, Stakaberg 
  • Återkoppling nuläge medskapande process i Halmstad - Anna
  • Hallands strategi för hållbar tillväxt 

  Bilagor

 •  

  • PeP Forum 10 november - Eva Karin, Marita och Annette
  • Healthy Cities webbinarium 19 november - Annette
 • Martin Holmqvist och Jenny Svensson från Dataskyddsenheten är inbjudna till nämndsmötet kl 11:15 för presentation av dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens personuppgiftsansvar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.