Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser anmäls för anmälan till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige (§ 46/18) 2018-06-20 med beslut om " tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid urskrivning från slutenvård". DN PS180012-39.
  • Revisionsrapport juni 2018, med protokoll 2018-08-29, avseende "granskning av tillgängligheten inom BUP". DN PS180126-1.
  • Skrivelse från vårdförbundet avseende "lönetillägg för sjuksköterskor inom psykiatrisk  slutenvård". DN PS180019-13.
 • Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari - augusti 2018 till Regionstyrelsen senast 28 september.

  Av rapporten framgår att periodens resultat är - XX,X mnkr medan budgetavvikelsen ligger på - XX,X mnkr.

  Reviderad prognos för helårsutfallet uppgår till - XX,X mnkr vilket är en resultatmässig för... jämfört med föregående delårsrapport.

   

   

   

   

  Bilagor

 • Specialistpsykiatrin präglas, i likhet med annan hälso- och sjukvård, av omfattande förändringar. Nya nationella riktlinjer, vårdprogram, förändring av vårdutbud och ökande behov bidrar tillsammans till en utveckling som kommer att få inverkan på de mera traditionella vård- och behandlingsformerna. Förvaltningsledningens medicinska specialister redovisar exempel på den utveckling specialistpsykiatrin befinner sig i och vad de insatta medlen bidrar till.

 • Det regiongemensamma "Framtidsarbetet" syftar till att bidra till ett mera effektivt användande av resurser, kompetenser med mera. Det arbete som bedrivs inom psykiatrin avrapporteras till nämnden.

 • Regionfullmäktige beslutade 2017 att anta en ny miljöpolicy. Samma år beslutade regionstyrelsen om nya riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet.

  Ansvaret för klimat- och miljöhänsynstaganden är av gemensam och generell karaktär men finns även definierat för nämnder och styrelser. För Driftnämnden Psykiatri finns miljömål antagna i verksamhetsplanen.

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer. 

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

 •   11

  Övrigt

 • § 60

  Justering

 • § 61

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser anmäls för anmälan till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige (§ 46/18) 2018-06-20 med beslut om " tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid urskrivning från slutenvård". DN PS180012-39.
  • Revisionsrapport juni 2018, med protokoll 2018-08-29, avseende "granskning av tillgängligheten inom BUP". DN PS180126-1.
  • Skrivelse från vårdförbundet avseende "lönetillägg för sjuksköterskor inom psykiatrisk  slutenvård". DN PS180019-13.
 • Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari - augusti 2018 till Regionstyrelsen senast 28 september.

  Av rapporten framgår att periodens resultat är - 15,7 mnkr medan budgetavvikelsen ligger på - 21,1 mnkr.

  Reviderad prognos för helårsutfallet uppgår till - 31,0 mnkr.

   

   

   

   

 • Specialistpsykiatrin präglas, i likhet med annan hälso- och sjukvård, av omfattande förändringar. Nya nationella riktlinjer, vårdprogram, förändring av vårdutbud och ökande behov bidrar tillsammans till en utveckling som kommer att få inverkan på de mera traditionella vård- och behandlingsformerna. Förvaltningsledningens medicinska specialister redovisar exempel på den utveckling specialistpsykiatrin befinner sig i och vad de insatta medlen bidrar till.

 • Det regiongemensamma "Framtidsarbetet" syftar till att bidra till ett mera effektivt användande av resurser, kompetenser med mera. Det arbete som bedrivs inom psykiatrin avrapporteras till nämnden.

 • Regionfullmäktige beslutade 2017 att anta en ny miljöpolicy. Samma år beslutade regionstyrelsen om nya riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet.

  Ansvaret för klimat- och miljöhänsynstaganden är av gemensam och generell karaktär men finns även definierat för nämnder och styrelser. För Driftnämnden Psykiatri finns miljömål antagna i verksamhetsplanen.

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer. 

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.