Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Beslut som fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till nämnden.

 • Införandet av den nya dataskyddsförordningen har medfört behov av att revidera nämndens delegationsbestämmelser. Förslaget innebär att;

  - beslut att utse personuppgiftsombud tas bort,

  - delegation till förvaltningschefen att utse dataskyddssamordnare läggs till, samt  

  - delegation till förvaltningschefen att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal läggs till

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Planeringen inför sommarsemesterperioden 2018 är avslutad. I stort kommer verksamheten att kunna bedrivas utan några omfattande inskränkningar. Anlitande av bemanningsföretag sker framförallt inom heldygnsvården.

 • Ett av målen i nämndens verksamhetsplan är att genomföra en brukarevision under 2018. Planeringen för en brukarstyrdbrukarrevision pågår för fullt men har kommit att påverkas av den nya dataskyddsförordningen och de ökade krav som följer av denna. Konkret innebär det att genomförandet av revisionen får skjutas fram till efter sommaren 2018.

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden.

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det politiska uppdraget.  

 •   11

  Övrigt

 • § 41

  Justering

 • § 42

  Godkännande av föredragningslistan

 • Beslut av förvaltningschefen 2018-05-22 att utse ansvarig dataskyddssamordnare för Psykiatrin Halland. (Se även DN PS § 40/18) 

 • Införandet av den nya dataskyddsförordningen har medfört behov av att revidera nämndens delegationsbestämmelser. Förslaget innebär att;

  - beslut att utse personuppgiftsombud tas bort,

  - delegation till förvaltningschefen att utse dataskyddssamordnare läggs till, samt  

  - delegation till förvaltningschefen att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal läggs till

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Planeringen inför sommarsemesterperioden 2018 är avslutad. I stort kommer verksamheten att kunna bedrivas utan några omfattande inskränkningar. Anlitande av bemanningsföretag sker framförallt inom heldygnsvården.

 • Ett av målen i nämndens verksamhetsplan är att genomföra en brukarevision under 2018. Planeringen för en brukarstyrdbrukarrevision pågår för fullt men har kommit att påverkas av den nya dataskyddsförordningen och de ökade krav som följer av denna. Konkret innebär det att genomförandet av revisionen får skjutas fram till efter sommaren 2018.

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen, chefläkaren med flera aktuell information till nämnden.

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det politiska uppdraget.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.