Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Regionfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Region Halland, har i reglementen fastställt att regionstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret och att övriga nämnder har ansvar för arbetsmiljön inom sina respektive ansvarsområden. Nämnden (arbetsgivaren) har det yttersta arbetsgivaransvaret för en god arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt ansvar behöver nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ligger till grund för hanteringen.

  Fördelning av arbetsmiljö- och säkerhetsuppgifter från driftnämnd till förvaltningschef ska ske systematiskt vid varje ingången mandatperiod, då tjänsteperson tillträder rollen som förvaltningschef eller då större förändring i rutinen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter skett.

  Sedan tidigare fördelning har säkerhetsbegreppet i arbetsmiljöarbetet förtydligats, varvid det behöver ske en förnyad fördelning av arbetmiljö- och säkerhetsuppgifter från nämnd till förvaltningschef.

 • Förslag på datum för DNPS.

  • 7/2 (onsdag) 
  • 27/3 (onsdag) 
  • 25/4 (torsdag) 
  • 29/5 (onsdag) 
  • 25/9 (onsdag) 
  • 30/10 (onsdag) 
  • 27/11 (onsdag) 
  • 18/12 (onsdag) 

  Tid: 09:30-15:00

  Med undantag 18/12 som blir halvdag: 09:30-12:00

   

   

 • Nämnden får aktuell information angående ekonomi och produktion.

 •   7

  Diskussion inför Verksamhetsplan 2024

 •   8

  Förvaltningsledningen informerar

 • Nämnden får information om verksamheten "En väg in - kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa Halland". I samband med informationen sker även ett studiebesök i verksamheten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.