Möte 2018-05-14

Driftnämnden Psykiatri
12:30 - 16:15 Folkets Hus, Varberg.
 • § 33
 • § 34
 • § 35

  Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari-mars 2018 samt årsprognos till Regionstyrelsen. 

  Periodens resultat är -7,2 mkr medan budgetavvikelsen är -2,7 mkr. 

  Prognosen för helårsutfallet är - 23,0 mkr.

 • § 36

  Förvaltningsledningen redovisar regelbundet hur måluppfyllelse ser ut för målen i nämndens verksamhetsplan.

 • § 37

  Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden, främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal. 

 • § 38

  Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden.

 • § 39

  Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det politiska uppdraget.

 • § 40

  GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att innebära betydande förändringar för hur verksamheter hanterar personuppgifter. De nya reglerna börjar gälla från 25 maj 2018 och kräver bland annat en del beslut från nämndens enligt direktiv från regionkontoret.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.