Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser m m anmäls för anteckning till protokollet;

  • Delårsrapport 2018 från patientnämnden
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med driftnämnden närsjukvård 2018-09-26 med beslut att säga upp överenskommelse om gemensam personalchef mellan förvaltningarna närsjukvård och psykiatri.

   

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Förutsättningarna för nästkommande år håller på att utarbetas när det gäller ekonomi, övergripande inriktning, styrning med mera. Samtidigt behöver verksamhetsplanen 2019 ansluta till de kommande förutsättningarna och diskussion kring innehållet i planen påbörjas.

    

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Förvaltningens chefläkare och medicinska utvecklingsstrateg informerar regelbundet nämnden i aktuella, medicinska frågor.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer.

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

 •   10

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.