Möte 2018-10-10

Driftnämnden Psykiatri
09:30 - 15:15 Sjukhuset Varberg ("Balgö")
 •   1
 •   2
 •   3

  Följande skrivelser m m anmäls för anteckning till protokollet;

  • Delårsrapport 2018 från patientnämnden
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med driftnämnden närsjukvård 2018-09-26 med beslut att säga upp överenskommelse om gemensam personalchef mellan förvaltningarna närsjukvård och psykiatri.

   

 •   4

  Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 •   5

  Förutsättningarna för nästkommande år håller på att utarbetas när det gäller ekonomi, övergripande inriktning, styrning med mera. Samtidigt behöver verksamhetsplanen 2019 ansluta till de kommande förutsättningarna och diskussion kring innehållet i planen påbörjas.

    

 •   6

  Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 •   7

  Förvaltningens chefläkare och medicinska utvecklingsstrateg informerar regelbundet nämnden i aktuella, medicinska frågor.

 •   8

  Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer.

 •   9

  Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

 •   10
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.