Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen

 • Preliminära och övergripande erfarenheter från sommaren 2018 ska redovisas för nämnden med tonvikt på tillgänglighet, beläggning, bemanning, arbetsmiljö samt samverkan under sommarperioden.

 • Syftet med "Överenskommelse för psykisk hälsa" är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet som ska avse såväl förebyggande och främjande åtgärder som medicinsk behandling och sociala insatser.  

 • Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden.

 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det politiska uppdraget.

 •   9

  Övrig information/övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.