Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Resultatet 2017 var ett underskott på 36,8 miljoner kr men samtidigt en resultatförbättring med 17 miljoner kr jämfört med 2016. Kostnader för anlitande av bemanningsföretag var den enskilt största post som belastar resultatet, -37 miljoner kr. Motsvarande kostnader 2016 var -44 miljoner. För att kunna behålla god tillgänglighet, en god patientsäkerhet och en bra vård i övrígt har förvaltningen tvingats anlita bemanningsföretag.

  Bilagor

 • Driftnämnderna ska inför varje nytt år anta en ”Arbetsmiljöplan” som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2018 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

  Bilagor

 •   5

  Verksamhetsplan 2018 - redovisning och uppföljning

 •   6

  Projekt & finansiering - psykisk ohälsa

 •   7

  Verksamhetscheferna informerar

 •   8

  Förvaltningschefen informerar

 •   9

  Ordföranden informerar

 •   10

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.