Hoppa över navigering
 • § 30

  Justering 2018

 • § 31

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2018, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 3 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 20 april 2018.

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
  Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  Vid sammanträdet förs diskussion inför sammanträdet den 22 maj.

  På agendan till den 22 maj står:

  • Budget 2019
  • Kunskapsunderlag 2020
  • Uppföljning lokala nämnders roll och uppdrag
 • Vid dagens sammanträde diskuteras Falkenbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter för 2018.

  Genomförda aktiviteter 14 mars – 16 april 2018

  1. Demokratidagen 2018, 14 mars
  2. Dialog med Driftnämnden Närsjukvården och Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och hälsa, 15 mars
  3. Länspresidium, Kungsbacka, 19 mars
  4. Föreläsning Föräldrar Emellan, Passar jag in fast jag inte är som du? 21 mars
  5. Synapsen – Ledarskapsdagar i Halland 2018, 12 – 13 april

  Planerade aktiviteter

  1. Länspresidium i Hylte, 7 maj
 • Följande skrivelser har anmälts till protokollet.

 • Information lämnas från

  1. Innovationsguiden - återkoppling av läget i processen
  2. Hallandspanelen
  3. Kommunikation barn och ungas psykiska hälsa
  4. Falkenberg pride, 15 - 16 juni
  5. Inbjudan från länsstyrelsen - Vilka värderingar ska fortsätta forma Sverige? 27 april
  6. Inbjudan "Hon som inte kunde skärpa sig", 23 maj
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.