Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Våren 2021 träffade nämnden Hållbarhetsutskottet digitalt för att samtala kring nuläge, samverkan, utmaningar och möjligheter framåt kopplat till de gemensamt utpekade samverkansområdena Unga/unga vuxna i riskzon och Socialt utsatta områden. Den 6 oktober bjuds Hållbarhetsutskottet med flera in digitalt till nämndens sammanträde för ett nytt dialogmöte.

 • Utifrån företagen granskning och avgiven revisionsrapport avseende Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet under verksamhetsåret 2020 besöker revisorerna presidiet för vidare dialog.
  Revisorerna önskar under besöket fokusera på frågeställningar rörande nämndens arbete med regionfullmäktiges fokusområden under 2021, arbetet med mätbara indikatorer, dialogmötena som genomförs mellan de lokala nämnderna och regionstyrelsens utskott, nämndens ekonomi, nämndens arbete med intern kontroll samt nämndens bidrag till behovsbedömningar som medverkar till att utveckla regionens mål inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. 

 • Uppföljningsrapport 2 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

  • Höstens möten
  • KuPP Tillit
  • Livsviktiga snack
  • Återkoppling Så förebygger vi suicid tillsammans 10 september - GunMarie, Kim, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 •   7

  Anmälningar för kännedom

 • Inför framtagande av 2022 års verksamhetsplan behöver dialog föras i nämnde, för att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

  Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022 planeras därför en workshop genomföras, med möjlighet för nämnden att föra dialog om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna diskussion föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2022.

 • § 41

  Justering

 • § 42

  Godkännande av föredragningslistan

 • Våren 2021 träffade nämnden Hållbarhetsutskottet digitalt för att samtala kring nuläge, samverkan, utmaningar och möjligheter framåt kopplat till de gemensamt utpekade samverkansområdena Unga/unga vuxna i riskzon och Socialt utsatta områden. Den 6 oktober bjuds Hållbarhetsutskottet med flera in digitalt till nämndens sammanträde för ett nytt dialogmöte.

 • Utifrån företagen granskning och avgiven revisionsrapport avseende Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet under verksamhetsåret 2020 besöker revisorerna presidiet för vidare dialog.
  Revisorerna önskar under besöket fokusera på frågeställningar rörande nämndens arbete med regionfullmäktiges fokusområden under 2021, arbetet med mätbara indikatorer, dialogmötena som genomförs mellan de lokala nämnderna och regionstyrelsens utskott, nämndens ekonomi, nämndens arbete med intern kontroll samt nämndens bidrag till behovsbedömningar som medverkar till att utveckla regionens mål inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. 

 • Uppföljningsrapport 2 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

  • Höstens möten
  • KuPP Tillit
  • Livsviktiga snack
  • Återkoppling Så förebygger vi suicid tillsammans 10 september - GunMarie, Kim, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december
 • § 47

  Anmälningar för kännedom

 • Inför framtagande av 2022 års verksamhetsplan behöver dialog föras i nämnde, för att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

  Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022 planeras därför en workshop genomföras, med möjlighet för nämnden att föra dialog om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna diskussion föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.