Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Helena Morténius, avdelningschef Barn och ungas psykiska hälsa Halland, deltar vid nämndens sammanträde för att  berätta om arbetet med "En väg in - kontaktcenter för barn och ungas psykiska hälsa i Halland".
  Kontaktcentret startar sin verksamhet den 1 april 2021.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-15, §9.

  Delegationsbeslut gällande finansiering av föreläsningar ”Små barn i en digital värld”.

  • Information om arbete med revisionens granskning av verksamhetsåret 2020 - Katrin
  • Inbjudan Våga fråga 30 mars, 14 april, 6 maj, 26 maj (det är samma föreläsning de olika datumen) - Agneta
  • Återkoppling Länspresidium 19 februari - GunMarie, Irene, Katrin, Karin
  • Återkoppling Möte med Hållbarhetsutskottet 3 mars - GunMarie, Irene, Kim, Sara-Lena, Katrin, Karin
  • Återkoppling Små barn i en digital värld - vad säger forskningen? 9 mars - GunMarie, Marianne, Lena, Kim
  • Återkoppling Synapsen 18-19 mars - Irene
 • Petter och Lisa informerar om tankar gällande ett projekt i samverkan där föreningar kan erbjuda aktiviteter i utsatta områden. Detta för en meningsfull fritid, mot utanförskap för att skapa möjlighet att fler blir föreningsaktiva. Uppstart planeras till sommaren -21. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.

  Vid sammanträdet beslutar nämnden om projektplan för den medskapande processen som sker under 2021. Avsikten med projektplanen är att skapa samsyn i syfte, mål, avgränsningar, förutsättningar, projektorganisation, uppföljning och det övergripande genomförandet samt att vara ett stöd i det fortsatta arbetet.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden även möjlig inriktning för den medskapande processen.

 •   8

  Anmälningar för kännedom

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.