Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-05, §9.

  • Frågor inför revisorernas besök
  • Trygghetsenkät. Öppen under september månad. Utgör underlag för lägesbild och kommande Medborgarlöfte
  • Livsviktiga snack
  • Dialog med Hållbarhetsutskottet 6 oktober
  • Återkoppling Social hållbarhet ur ett integrationsperspektiv (webbinarie-serie) 3 juni – Irene
  • Återkoppling Kommunala Funktionsrättsrådet 9 juni och 1 september - GunMarie, Katrin
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - GunMarie, Irene, Marianne, Sara-Lena, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december (fm och digitalt) 
 •   6

  Anmälningar för kännedom

 • Inför de kommande invånardialogerna som genomförs under hösten 2021 i den fördjupade delen av Kunskapsuppdrag Tillit kommer Lokal nämnd Falkenberg bli informerad om hur processen fortskrider lokalt och regionalt. Vid sammanträdet kommer praktisk information ges inför den medskapande processen, och hur dialog som metod kan användas för att samla in invånares perspektiv kring tillitsfrågan.

 • § 34

  Justering

 • § 35

  Godkännande av föredragningslistan

 • Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-05, §9.

  • Frågor inför revisorernas besök
  • Trygghetsenkät. Öppen under september månad. Utgör underlag för lägesbild och kommande Medborgarlöfte
  • Livsviktiga snack
  • Dialog med Hållbarhetsutskottet 6 oktober
  • Återkoppling Social hållbarhet ur ett integrationsperspektiv (webbinarie-serie) 3 juni – Irene
  • Återkoppling Kommunala Funktionsrättsrådet 9 juni och 1 september - GunMarie, Katrin
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - GunMarie, Irene, Lena, Katrin, Karin
  • Inbjudan Att leda in i framtiden 6 december (fm och digitalt) 
 • § 39

  Anmälningar för kännedom

 • Inför de kommande invånardialogerna som genomförs under hösten 2021 i den fördjupade delen av Kunskapsuppdrag Tillit kommer Lokal nämnd Falkenberg bli informerad om hur processen fortskrider lokalt och regionalt. 
  Nämnden  informeras om den medskapande processen samt dialog som metod.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.