Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Falkenberg utser Semra Redzepagic till sekreterare i Lokal nämnd Falkenberg under tiden 14 mars-31 december 2022

 • Information om Falkenbergs kommuns arbete med tidiga samordnade insatser (TSI).

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklas under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland.
  Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna.
  Den 28 april kommer en perspektivfördjupande dialog inom ramen för de lokala nämndernas kunskapsuppdrag Tillit genomföras. Dialogen kommer genomföras på biblioteket Argus i samverkan med Falkenbergs stadsbibliotek. Vid samma tillfälle kommer också dialog föras inför framtagandet av Falkenbergs kommun kulturstrategi.

  • Regionfullmäktiges beslut om avveckling av lokala nämnder
  • Återkoppling Nationella nätverkskonferensen 9-10 februari – GunMarie, Irene
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari – GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Samverkan med Falkenbergs kommun och polisen 2 mars - Katrin, Karin
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars - GunMarie, Irene, Katrin, Karin
  • Inbjudan Kunskapsdag om Islandsmodellen - barns rätt till ett liv utan våld 5 maj, Folkets hus, Varberg
  • Save the date 27-28 oktober (LN:s konferens, Att leda in i framtiden och utvecklingsdag)
  • Personalförändring
 •   7

  Anmälningar för kännedom

 • § 13

  Justering

 • § 14

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Falkenberg utser Semra Redzepagic till sekreterare i Lokal nämnd Falkenberg under tiden 14 mars-31 december 2022

 • Information om Falkenbergs kommuns arbete med tidiga samordnade insatser (TSI).

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklas under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland.
  Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna.
  Den 28 april kommer en perspektivfördjupande dialog inom ramen för de lokala nämndernas kunskapsuppdrag Tillit genomföras. Dialogen kommer genomföras på biblioteket Argus i samverkan med Falkenbergs stadsbibliotek. Vid samma tillfälle kommer också dialog föras inför framtagandet av Falkenbergs kommun kulturstrategi.

  • Regionfullmäktiges beslut om avveckling av lokala nämnder
  • Återkoppling Nationella nätverkskonferensen 9-10 februari – GunMarie, Irene
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari – GunMarie, Irene, Katrin
  • Återkoppling Samverkan med Falkenbergs kommun och polisen 2 mars - Katrin, Karin
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars - GunMarie, Irene, Katrin, Karin
  • Inbjudan Kunskapsdag om Islandsmodellen - barns rätt till ett liv utan våld 5 maj, Folkets hus, Varberg
  • Save the date 27-28 oktober (LN:s konferens, Att leda in i framtiden och utvecklingsdag)
  • Personalförändring
 • § 19

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.